Ψηφιακό Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού στην Ελλάδα

Ελα μαζί μας

Ας εργαστούμε μαζί για τα ψηφιακά δικαιώματα των παιδιών στην Ελλάδα.

Μαζί θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα δοθεί περισσότερη προσοχή στα δικαιώματα των παιδιών και των νέων στον ψηφιακό κόσμο. Θέλουμε να συνεργαστούμε για ένα Ψηφιακό Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού στην Ελλάδα που βασίζεται σε ένα πολυετές σχέδιο με εθνικές και τοπικές αρχές. Είμαστε ανοιχτοί σε πιλότους και αναζητούμε κεφάλαια για να αναπτύξουμε τα διάφορα προγράμματά μας. Μαζί θέλουμε να οικοδομήσουμε ένα τοπικό (νεανικό) δίκτυο για να δώσουμε δομική προσοχή στην ψηφιακή ευαισθητοποίηση, την εκπαίδευση και τη συμμετοχή χωρίς αποκλεισμούς με βάση τα 10 ψηφιακά μας θέματα για τα δικαιώματα του παιδιού.

Ο πρώτος μας πιλότος ξεκίνησε

Εκπαίδευση του δασκάλου

Χρησιμοποιώντας εργαλεία

Εκπαιδεύοντας τα παιδιά

Ακούστε τις φωνές τους