Ontdek jouw rechten in de digitale wereld

Laat je horen!

Heb jij een mobiel? Ben jij actief op sociale media? Heb je TikTok, Whatsapp, Instagram of Snapchat? De online wereld biedt veel kansen en je kunt er alle kanten op! Het is dus belangrijk dat de digitale wereld een vriendelijke omgeving is.

Hoe fijn als alles wat jij doet veilig kan gebeuren. Het is dan wel belangrijk dat jouw gegevens goed worden beschermd? Wist je dat alle kinderen en jongeren rechten hebben in de digitale wereld? Jij dus ook!

Wat is jouw mening over de digitale wereld? We zijn benieuwd.

Kan je altijd goed meedoen in de digitale wereld zonder dat je wordt buitengesloten?

Jij hebt het recht dat je online kunt gaan. Voor iedereen moet er een digitale omgeving beschikbaar zijn. Ook als je bijvoorbeeld niet zo veel geld hebt. Online moet het natuurlijk ook veilig zijn. Je moet er bijvoorbeeld niet worden gediscrimineerd. Het maakt niet uit wie je bent, of je arm of rijk bent, waar je vandaan komt of hoe je over de wereld denkt. Ook als je een lichamelijke of verstandelijke beperking hebt, moet er voor jou een geschikte online omgeving zijn. En als er iets aan de hand is, omdat je bijvoorbeeld wordt buitengesloten, dan moet je jouw probleem veilig aan iemand kunnen melden. Iedereen moet mee kunnen doen in de digitale wereld! Iedereen!

Lees over alle kinderrechten op de site van UNICEF.

Kan je in de digitale wereld je altijd goed ontwikkelen?

Be Happy! In de digitale wereld liggen allerlei leuke kansen en mogelijkheden. Je kunt er leren, gamen, filmpjes kijken, creatief bezig zijn en je dus ontwikkelen. Er is van alles om blij van te worden. Zorg natuurlijk wel dat je niet te lang achter een scherm zit. In de ‘echte buitenwereld’ zijn genoeg andere dingen te doen. Blijf in beweging en zorg dat je fit bent. Dankzij de toegang tot online omgevingen kun je jouw leven dus mooier en beter maken. Het is ook belangrijk, dat als je het moeilijk hebt of in een lastige situatie zit, je altijd gebruik kunt maken van de online mogelijkheden. Je hebt het recht dat de digitale wereld toegankelijk en goed te begrijpen is. Voor iedere opleiding en in iedere taal. Voor jong én oud. Met de juiste hulp van alle organisaties kan die digitale wereld kansen bieden voor iedereen. Ook voor jou!

Lees over alle kinderrechten op de site van UNICEF.

Is de digitale wereld goed te begrijpen en staat jouw eigen belang altijd voorop?

Jij hebt het recht dat jouw eigen belang in de digitale wereld voorop staat. Niemand mag dus misbruik van jou maken als je online bent. Als organisaties bijvoorbeeld online iets voor jou willen doen, dan moeten ze eerst kijken wat voor jou het beste is. Dus wat jij belangrijk en makkelijk vindt. De informatie die je online kunt vinden moet kloppen en begrijpelijk zijn. Organisaties en mensen die invloed op die digitale wereld hebben, moeten jou beschermen tegen boodschappen die niet goed voor je zijn. Niemand mag zonder toestemming jouw persoonlijke gegevens weggeven of verkopen. Jouw privacy in de digitale wereld is heel belangrijk. Let dus op wat je deelt over jezelf. En, net zoals in de echte wereld, mag niemand jou pesten of seksueel misbruiken. In de digitale wereld moet iedereen gewoon normaal met jou omgaan. Dat is eerlijk!

Lees over alle kinderrechten op de site van UNICEF.

Kan je in de digitale wereld altijd goed meedoen en veilig jouw mening geven?

Wist je dat je het recht hebt om online mee te doen en jouw mening te mogen geven? Er moet door alle organisaties goed naar jouw creatieve ideeën en oplossingen worden geluisterd. Ze moeten met jouw mening ook echt iets doen. En dat is handig, want jij hebt waarschijnlijk veel meer ervaring hoe het online allemaal werkt. Jij bent tenslotte in de digitale wereld opgegroeid! Je moet jouw mening dus ook online kunnen geven aan organisaties. Als ze online omgevingen ontwikkelen voor jou, dan moeten ze jou ook goed erbij betrekken. Op die manier wordt de digitale wereld voor kinderen en jongeren dankzij jouw stem makkelijk en begrijpelijker. Als je je mening geeft, dan is het wel belangrijk om te weten dat je recht hebt op jouw privacy. Je moet ook vrij zijn om al jouw creatieve gedachtes te kunnen delen.

Lees over alle kinderrechten op de site van UNICEF.

Ben je vrij om altijd alles te denken, te geloven en te doen in de digitale wereld?

Freedom! Vrede en vrijheid zijn belangrijk. Denk aan vrijheid van meningsuiting en dus ook jouw vrijheid in de digitale wereld. Je hebt ook daar het recht om jouw mening te geven met respect voor anderen. Dus ook daar is schelden, iemand beledigen of pesten niet oké. Het is belangrijk dat je online duidelijke informatie kunt vinden om jouw mening, gevoel en geloof te kunnen ontwikkelen. Ouders, verzorgers en leraren moeten jou hierbij wel kunnen helpen. Hoe moet je bijvoorbeeld online veilig jouw mening delen. Hoe zorg je dat jouw online mening niet zorgt voor haat en geweld? Word je online eigenlijk wel beschermd tegen agressie en hoe zit het met jouw privacy? In de digitale wereld mogen bedrijven en politieke organisaties jou niet manipuleren en tegenhouden om jouw mening te vormen. Ze mogen ook geen slimme digitale technieken hiervoor gebruiken. Je hebt bijvoorbeeld ook het recht om online samen te komen, in chat-groepen of via platformen. Ontwikkelaars moeten ervoor zorgen dat er veilige digitale ruimtes zijn. Leve jouw digitale vrijheid. Be free!

Lees over alle kinderrechten op de site van UNICEF.

Kan je in de digitale wereld altijd goed leren en je ook goed vermaken in je vrije tijd?

Je hebt het recht om naar school te gaan, wat uiteraard ook online moet kunnen. Actief zijn in de digitale wereld biedt jou dus heel veel mogelijkheden om te ontwikkelen. Scholen moeten zorgen voor veilige digitale leeromgevingen, zonder discriminatie en zonder misbruik van jouw privacy. De digitale wereld biedt ook veel kansen om in jouw vrije tijd online actief te zijn. Je hebt het recht om ook digitaal met kunst, cultuur, ontspanning en spel bezig te zijn. Dat is leuk én het leert jou ook normen en waarden. Maar sommige dingen mogen niet online, zoals gokken als je onder de 18 jaar bent. En organisaties mogen jou online niet zomaar voor zich laten werken en geld aan jou verdienen. Er zijn regels wat je wel of niet mag op jouw leeftijd. Ouders, verzorgers en leraren moeten ook worden geholpen om jou goed te begeleiden bij jouw digitale activiteiten. Vergeet niet om online tot rust te komen en actief te zijn in de echte wereld.

Lees over alle kinderrechten op de site van UNICEF.

Is de digitale wereld goed voor jouw lichamelijke en mentale gezondheid?

Jij moet door je ouders en of verzorgers goed op weg worden geholpen in de digitale wereld. Het is belangrijk dat jij online bekend bent bij officiële organisaties. Op die manier krijg je toegang tot mensen die voor jouw gezondheid kunnen zorgen als dat nodig is. Ouders en verzorgers moeten jou met respect behandelen. Alles verbieden en controleren is voor jou niet fijn natuurlijk en de vraag is ook: Helpt dat? Hoe ouder je wordt, hoe meer je voor jezelf kunt zorgen in de digitale wereld. Als het gaat om jouw gezondheid heb je recht op privacy. Je hebt ook het recht op toegang tot duidelijke en betrouwbare informatie over jouw gezondheid. Als jij naar de huisarts bent geweest, wil je natuurlijk niet dat jullie vertrouwelijke gesprek zomaar op straat komt te liggen. Er zijn ook regels die voorkomen dat je niet verkeerd wordt voorgelicht door organisaties. Het gaat om jouw belang en jouw gezondheid. Als je online actief bent, moet je wel voldoende rust nemen. Teveel uren achter een scherm is niet goed voor je slaap. Blijf bewegen en blijf gezond!

Lees over alle kinderrechten op de site van UNICEF.

Is het duidelijk dat je altijd genoeg privacy hebt in de digitale wereld?

Vanaf het moment dat je geboren bent, heb je al recht op privacy. Dus heb je ook online recht op jouw eigen identiteit: zoals wie je bent en hoe je heet. Als je in een moeilijke situatie zit of op de vlucht bent, denk maar aan Oekraïne nu, moeten officiële organisaties jouw gegevens goed bij kunnen houden. Als je jonger bent, moeten jouw ouders of verzorgers jou online beschermen. Jouw online identiteit en privacy moet iedereen respecteren. Als organisaties online jouw persoonlijke gegevens nodig hebben of bijvoorbeeld jouw foto’s willen gebruiken, dan moet je eerst toestemming geven. Niemand mag jou ergens toe dwingen. Als je heel jong bent, moeten jouw ouders of verzorgers akkoord geven. Je hebt ook het recht om online makkelijk jouw gegevens aan te kunnen passen of te laten verwijderen. De informatie over jouw privacy in online omgevingen moet voor jou makkelijk vindbaar zijn en ook in begrijpelijke taal zijn uitgelegd. De digitale wereld moet dus goed met jouw privacy omgaan. Het is heel belangrijk dat je wordt beschermd tegen identiteitsmisbruik door anderen. Niemand anders mag zich bijvoorbeeld voordoen alsof hij jou is, met jouw naam en een foto van jou. Je moet natuurlijk zelf ook goed opletten welke informatie je over jezelf deelt met anderen.

Lees over alle kinderrechten op de site van UNICEF.

Is de digitale wereld altijd voldoende veilig en beschermd voor jou?

De digitale wereld is een mooie plek met heel veel leuke mogelijkheden. Helaas gebeuren er ook vervelende en gevaarlijke dingen. Je hebt het recht om online goed te worden beschermd tegen onder andere geweld, mishandeling, seksueel misbruik, pesten en vernedering. Jouw ouders, verzorgers, leraren en alle organisaties moet voldoende aandacht hebben voor jouw online veiligheid. Deze bescherming moet goed aansluiten bij wat jij op jouw leeftijd allemaal kunt en begrijpt. Als er iets is gebeurd, moet je ook gelijk hulp krijgen. Je hoeft je niet schamen als er in de digitale wereld iets naars is gebeurd. Je hebt het recht om het in vertrouwen te kunnen bespreken met iemand. Juist ook kinderen en jongeren die op de vlucht zijn of in een moeilijke situatie zitten, hebben recht op goede online bescherming. Zo is het bijvoorbeeld verboden dat anderen online geld aan jou verdienen. Jouw belang staat altijd voorop en dus niet de reclames op sociale media of de inkomsten van bijvoorbeeld bedrijven. Organisaties moeten er in de digitale wereld voor zorgen dat ze weten hoe oud je bent, om je te kunnen beschermen. Ze moeten ook goed uitleggen hoe jij online wordt beschermd. Be safe!

Lees over alle kinderrechten op de site van UNICEF.

Gaat iedereen altijd goed om met alle regels in de digitale wereld?

Wat mag je wel en wat mag je niet? Regels, regels, regels. Om iedereen goed op weg te helpen in de samenleving zijn er allerlei regels en wetten. Als je in de digitale wereld iets hebt gedaan wat volgens de wet niet mag, dan moet je een straf krijgen die bij jouw leeftijd past. Een kinderrechter kijkt als een eerlijke jury wat er is gebeurd. Als er iets vervelends is gebeurd in de digitale wereld, dan moet je eerst als slachtoffer worden behandeld. Je hebt op dat moment recht op een advocaat die jou helpt. Als in de digitale wereld slimme techniek wordt ingezet om jou te beschermen, dan mag je niet zomaar oneerlijk worden beschuldigd. Als je zelf een klacht hebt over iets in de digitale wereld, dan moet je dat gratis en veilig kunnen melden. Als het gaat om bescherming van jouzelf dan moeten er online veilige plekken zijn waar je advies kunt krijgen. De informatie over jouw digitale rechten moeten goed bekend worden gemaakt in voor jou begrijpelijke taal.

Lees over alle kinderrechten op de site van UNICEF.

Wat is jouw mening over de digitale wereld?

Laat je horen en doe mee met Child Rights PLAY.